کلينيک چشم تبرستان - اخبار سايت

خداحافظی با عینک
جمعه 27 آذر 1394 3
خداحافظی با عینک

خداحافظی با عینک

دقیق ترین دستگاه اصلاح عیوب انکساری در ساری راه اندازی شد. جهت درمان به همکاران چشم پزشک مراجعه کنید.

دسته بندي اخبار: اخبار کلینیک
دسته بندي اخبار
اين وب سايت متعلق به کلينيک چشم تبرستان مي باشد.