عنوان مقاله

لیزر آرگون
دوشنبه 16 آذر 1394 3
لیزر آرگون

لیزر آرگون

واژه لیزر (به انگلیسی: Laser) مخفف عبارت «Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation» به معنی «تقویت نور به روش گسیل القایی تابش» است.
لیزر یک نور همسان می باشد که در موارد بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است
از نظر لغتي ليزر يا Laser مخفف اين كلمات

«Light amplification by stimulated emission of radiation»

به معناي تقويت نور بوسيله امواج تحريك شده مي باشد. ليزر بر اساس پديده رزونانس كار مي كند. خروجي ليزر يك ميدان مغناطيسي همسان است. در يك اشعه همسان انرژي الكترومغناطيسي، همه امواج داراي يك فركانس و فاز هستند.

دسته بندي مقالات: عمومی
دسته بندي مقالات
اين وب سايت متعلق به کلينيک چشم تبرستان مي باشد.