خدمات ما

خدمات ما
سونوگرافی چشم
 • مازندران، ساري
  بلوار خزر، میدان تبرستان
 • 3310880-1 (011)
 • ساعات :
 • 8am - 5pm
  شنبه تا پنجشنبه

سونوگرافی چشم :
A-scan و B-scan : در این تکنیک ها از امواج مافوق صوت استفاده شده و پروب دستگاه سونوگرافی می تواند پس از استفاده از قطره بی حسی مستقیماً بر روی چشم یا بر روی پلک قرارداده شود. A-scan قسمتی از ارزیابی های پیش از عمل آب مرورارید (کاتاراکت) است، زیرا قبل از این جراحی باید طول چشم دقیقاً مشخص شود تا بتوان قدرت لنز داخل چشمی مورد نیاز را با دقت مشخص کرد. B-scan نیز آناتومی و شکل داخلی چشم را با دقت مشخص می کند بنابراین درمواردی که مانعی برای ارزیابی شبکیه وجود دارد مانند زمانی که آب مروارید شدید یا خونریزی زجاجیه وجود دارد اطلاعات نسبی از شبکیه می توان به دست آورد. همچین از آن می توان برای بررسی تومورهای داخلی چشم استفاده کرد.

آنژیوگرافی چشم
 • مازندران، ساري
  بلوار خزر، میدان تبرستان
 • 3310880-1 (011)
 • ساعات :
 • 8am - 5pm
  شنبه تا پنجشنبه

آنژیوگرافی چشم :
آنژيوگرافي يك شيوه تشخيصي است كه در آن از دوربين ويژهاي جهت گرفتن عكس هايي از شبكيه استفاده ميشود. ماده رنگي قابل حل در آب به درون سياهرگي تزريق ميشود. اين ماده رنگي از سياهرگها عبور كرده و به درون شريانهايي ميرود كه در سر تا سر بدن وجود دارند. با عبور ماده رنگي از عروق خوني شبكيه,دوربين ويژهاي نور آبي را به درون چشم ميتاباند و چند عكس از شبكيه ميگيرد. اگر عروق خوني غير طبيعي باشند, اين ماده رنگي ممكن است به درون شبكيه نشت کند و چشم پزشك ميتواند محل دقيق اين گونه ناهنجاريها را با تفسير درست فلورسين آنژيوگرافي تعيين نمايد. علت انجام آنژيوگرافي چيست؟ اگر پس از انجام معاينه چشم, متخصص چشم به وجود ناهنجاريهايي در پشت چشم مظنون شود,ممكن است فلورسين آنژيوگرافي را توصيه نمايد. غالباً اين كار براي پيگيري دوره بيماري و مراقبت از نتايج درماني صورت ميگيرد. ديابت كه علت اصلي نابينايي در بيماران زير سن 55 سالگي است, ميتواند باعث نشت مايع يا خون از عروق خوني شبكيه شود. در برخي موارد اين گونه ناهنجاريها را ميتوان با ليزر درمان نمود تا از فقدان بينايي جلوگيري به عمل آيد. تخريب ماكوالا وابسته به سن سبب عمده نابينايي در بيماران بالای 55 سالگي است. چشم پزشك بدون ياري گرفتن از فلورسين آنژيوگرافي قادر نخواهد بود اين گونه ناهنجاريها و موارد ديگر را تشخيص دهد. پس از تزريق ماده رنگي فلورسين, رنگ پوست ممكن است براي چند ساعت زرد شود. هنگامي كه كليه اين ماده را از خون تصفيه ميكند و به خارج از بدن ميفرستد. زردي پوست ناپديد ميشود. از آنجايي كه كليهها اين ماده را از بدن خارج ميسازند, رنگ ادرار بيمار پس از انجام آزمايش به مدت 24 ساعت نارنجي تيره ميشود. به هنگام اين عمل ممكن است حالت تهوع خفيفي براي برخي از بيماران عارض شود، اما اين حالت معموالً پس از چند دقيقه برطرف ميشود. به هنگام تزريق اگر ماده رنگي از وريد شكنندهاي نشت كند, ممكن است چند سوختگي موضعي و لكه زرد پوستي به وجود آيند. معموالً پس از چند دقيقه سوختگي از بين ميرود و لكه نيز پس از چند روز ناپديد ميشود. واكنشهاي آلرژيك به ماده رنگي فلوراسين نادرند و در صورت بروز ممكن است باعث ايجاد دانه هاي قرمز و خارش شوند. اين حالت معموالً با آنتي هيستامينهاي تزريقي يا خوراكي درمان می شوند كه بستگي به شدت عالئم دارد.

میدان بینایی
 • مازندران، ساري
  بلوار خزر، میدان تبرستان
 • 3310880-1 (011)
 • ساعات :
 • 8am - 5pm
  شنبه تا پنجشنبه

میدان بینایی :

لیزر چشم
 • مازندران، ساري
  بلوار خزر، میدان تبرستان
 • 3310880-1 (011)
 • ساعات :
 • 8am - 5pm
  شنبه تا پنجشنبه

لیزر چشم :

تعیین شماره چشم
 • مازندران، ساري
  بلوار خزر، میدان تبرستان
 • 3310880-1 (011)
 • ساعات :
 • 8am - 5pm
  شنبه تا پنجشنبه

تعیین شماره چشم :

اسکن شبکیه OCT
 • مازندران، ساري
  بلوار خزر، میدان تبرستان
 • 3310880-1 (011)
 • ساعات :
 • 8am - 5pm
  شنبه تا پنجشنبه

اسکن شبکیه OCT :

اصلاح عیوب انکساری چشم با لیزر
 • مازندران، ساري
  بلوار خزر، میدان تبرستان
 • 3310880-1 (011)
 • ساعات :
 • 8am - 5pm
  شنبه تا پنجشنبه

اصلاح عیوب انکساری چشم با لیزر :

اين وب سايت متعلق به کلينيک چشم تبرستان مي باشد.